Pro správné použití součástek, chladičů a přítlačných konstrukcí je často třeba i dalšího příslušenství. Jde např. o:

- kontaktní vložky Tecofoil, které zlepšují vlastnosti přechodu mezi součástkou a chladičem
- kontaktní vazelínu pro aplikace bez kontaktní vložky
- středicí kolíčky
- upevňovací součásti chladičů, vývodní podložky apod.

Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.