Tyristor je polovodičový prvek sloužící ke spínání elektrického proudu, který může pracovat v propustném, blokovacím a závěrném stavu. Změna ze stavu blokovacího do propustného se ovládá řídicím signálem – nejčastěji proudem přiváděným do řídicí elektrody. Používá se k řízení velmi výkonných elektrických strojů, nejčastěji pro impulsní regulaci výkonu trakčních motorů. 

Odkaz na stránky výrobce:

 

19 Phase Control Power Thyristors PCT1