Typická spínací frekvence pro většinu aplikací je v rozsahu 200 až 500 Hz. Tyristor je možné zapnout i vypnout proudem řídící elektrody. Pro zapnutí se využívá kladný, pro vypnutí záporný řídící impuls.
Vypínací čas se zvyšuje s rostoucím napětím a dosahuje hodnot 10 až 30 mikrosekund. Při zapínání a vypínání tyristorů GTO je nutné použít odlehčovací obvod paralelně připojený k vypínanému prvku, protože při vypínání GTO tyristorů dochází ke zvětšování hustoty proudu mezi anodou a katodou a následnému oteplování polovodičového prvku. Odlehčovací obvod tvoří kondenzátor, který zmenší rychlost nárůstu blokovacího napětí.

Odkaz na stránky výrobce:

14 GTO Thyristors Symmetric